Liên hệ

Trường Tiểu học Hồng Thuận B

Địa chỉ: Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Đặng Kim Hải – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0983737066